กิจกรรม Lazy Cat รีวิวดีมีรางวัล

เงื่อนไขกิจกรรม

*กิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ใช้สินค้า Lazy Cat เท่านั้น
*มีสิทธิลุ้นรางวัลเฉพาะรีวิวของเดือนนั้นๆ เช่น มารีวิว วันที่ 5 ธ.ค. 2562 จะได้ไปจับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
*จับรางวัล
ครั้งที่ 1: 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 2: 20 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 3: 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 4: 20 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 5: 20 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 6: 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 7: 20 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 8: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 9: 20 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.
ครั้งที่ 10: 20 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.
*จับรางวัล ณ บริษัท โกเอ็น พี จำกัด เลขที่ 59 ซ.พัฒนาการ 65 แขวง/เขต ประเวศ กทม. 10250
*ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันที่ 20 ของเดือน เวลา 19.00 น. ทาง www.facebook.com/lazycat1988
*ของรางวัล: ท็อปเปอร์คลาสสิค สีเทา (แล้วแต่ผู้โชคดีจะเลือกขนาดสินค้า)
– ขนาด 3.5ฟุต มูลค่า 1690 บาท
– ขนาด 5 ฟุต มูลค่า 1790 บาท
– ขนาด 6 ฟุต มูลค่า 1890 บาท
*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าส่งสินค้า ไม่มีเรียกเก็บเพิ่มใดๆทั้งสิ้น
*พนักงานบริษัท โก เอ็น พีและครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและได้รับของรางวัลจากกิจกรรมนี้
*คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด”