เงื่อนไขรับประกันสินค้า

หากสินค้าชำรุดเสียหายหรือสินค้าไม่ตรงรุ่นตามที่สั่ง ทางบริษัทยินดีรับเปลี่ยนสินค้าให้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี และขอปฏิเสธการรับเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่ลูกค้ามีความไม่พึงพอใจในสินค้า แต่สินค้าได้ถูกแกะกล่องหรือถูกใช้งานแล้ว

โดยทางบริษัทจะอ้างอิงวันรับสินค้าจากหมายเลขเทรคกิ้งของบริษัทขนส่งที่ใช้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่